Ametller

Ametller

Format:

Microempelt, Portaempelt

Família:

Fruits secs

Opcions:

GARNEM (GxN15), GF 677, Rootpac 20, Rootpac 40, Rootpac R

Cultiu:

Ametllers en super intensiu

Consultar


Altres varietats

Nogal Avellano Pistacho