Sürdürülebilirlik Stratejisi

estrategia de sostenibilidad Sürdürülebilirlik
Stratejisi
|

Agromillora’da, Geleceğin Sürdürülebilir, Verimli Tarımını geliştirmeye devam etmek için Topluma ve Gezegene bağlıyız.

Bu nedenle, Sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirmek için aşağıdakileri temel taşlarımız olarak belirledik.

Bu temel taşlar, ESG (Çevre-Sosyal-Yönetim) faktörleri kavramı ve GRI-GSSB (Küresel Raporlama Girişimi – Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu) standardı ile uyumludur.

Temmuz 2021’de Agromillora, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SKH) ulaşılmasına katkıda bulunmak için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin katılımcı bir üyesi olmuştur.

Kuruluşumuz için temel bir strateji olarak faaliyetlerimizde, ürünlerimizde ve çalışmalarımızda, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınmanın entegrasyonuna öncülük etmek üzere bir kurumsal sürdürülebilirlik komitesi oluşturduk.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Komitesi, farklı alanları temsil eden Üst Yönetimden oluşmakta ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktörü tarafından yönetilmektedir.

 • CEO (Yönetim Kurulu Başkanı)
 • CFO (Mali İşler Müdürü)
 • COO (Baş İşletme Görevlisi)
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktörü
 • Kurumsal Hukuk Direktörü
 • Kurumsal İK Direktörü
 • Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü
 • Kurumsal Gelişim Direktörü

Agromillora Group’taki diğer üyeler ve uzmanlar da konuk olarak katılabilir.

Komitenin birincil rolü, hem kuruluş bünyesinde hem de Çevre, Toplum ve hissedarlarla olan ilişkilerde sürdürülebilirliğin stratejik gelişimine öncülük etmektir.

Sürdürülebilirlik stratejisini yürütmek için, faaliyetlerimizle ilgili farklı hissedarları ve bu stratejik temel taşların her birinde kuruluşumuz için temel konuları belirledik.

 • Belirlenen her önemli konu için ilkelerin, kapsamın ve yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi
 • Her önemli konu için taahhütlerin, politikaların, hedeflerin ve göstergelerin oluşturulması ve doğrulanması.
 • Stratejinin her yönünden sorumlu olanların, belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterli kaynaklara sahip olmasının sağlanması
 • Belirlenen her önemli konu için belirli faaliyetlerin izlenmesi (süreçler, programlar, girişimler, projeler…)
 • Sürdürülebilirlik stratejisinin performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Sürdürülebilirlikle ilgili uyumsuzluk veya şikayet süreçlerinin etkin ve verimli olmasının sağlanması.

Hissedarlar

Söz konusu hissedarlar, 2 alaka düzeyine göre sınıflandırılmıştır ve aşağıda gösterilmektedir; faaliyet gösterdiğimiz bölgeler her zaman dikkate alınmıştır.

 • Agromillora çalışanları
 • Agromillora’daki Üst Yönetim
 • Müşteriler
 • Distribütörler ve Temsilciler
 • Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Tedarikçiler
 • Bitki ıslahçıları
 • Tarımsal sanayi sektöründeki kuruluşlar ve şirketler
 • Faaliyet gösterdiğimiz toplum/topluluk aktörleri
 • Devlet kurumları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Sermaye piyasası aracıları (Bankacılık – Yatırımcılar…)
 • Üniversiteler ve araştırma merkezleri
 • Risk yönetimindeki ortaklar (Sigortacılar, sigorta simsarları…)
 • Yeterlik

Çeşitli hissedarlar ile çeşitli anketler ve piyasa araştırmaları yaptık ve 2030 için plânlanan sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturacak önemli konuların durumunu ve önceliğini belirledik.

Önemlilik Analizi

Şirketin değerini etkileyen sürdürülebilirlik konularını değerlendirdiğimiz (yatırımcılar, sermaye piyasaları ve alacaklılar için özellikle önem arz eden) iki yönlü bir önemlilik değer-etki metodolojisi kullanarak önemli konuların önem durumuna ilişkin bir analiz ve inceleme gerçekleştirdik. Ayrıca ekonomi, çevre ve bireyler üzerindeki etkileri de değerlendiriyoruz.

Stratejik temel taşların her biri için belirlenen önemli konular şunlardır:

 • İklim Değişikliği – Karbon Ayak İzi
 • Sorumlu Su Yönetimi
 • Döngüsel Ekonomi – Atık Yönetimi
 • Biyolojik çeşitlilik ve Genetik
 • Enerji Verimliliği
 • Sorumlu Tüketim
 • Profesyonel Gelişim
 • Çalışma Koşulları
 • Eşitlik ve Çeşitlilik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Toplum ve Topluluk
 • Etik, Yasaya Uygunluk ve İnsan Hakları
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Fikri Mülkiyet
 • Sürdürülebilirlik için Kurulan İttifaklar
 • İletişim ve Raporlamada Şeffaflık
 • Sorumlu Kaynak Kullanımı
 • Ürünlerin Sürdürülebilirlik Etkileri
 • Müşterilerin ve tüketicilerin Sağlığı ve Güvenliği
 • Yenilik

Agromillora için belirlenen 4 stratejik temel taşı üzerinde yaptığımız değerlendirmenin sonuçlarını aşağıdaki önemlilik haritasından elde ettik:

materiality assessment

Önemli konularla ilgili olarak, bunların kapsamını (belirlenen etkilerdeki konumu ve katılımı) ve her önemli konunun farklı yönetim yaklaşımlarını; politikaları, taahhütleri, amaçları ve hedefleri, sorumlu tarafları, kaynakları, belirli eylemleri ve performansı vb. saptayarak belirliyoruz.

 

Bu şekilde, GRI’ye (Küresel Raporlama Girişimi) göre temel unsurları ve ilgili hissedarları dahil ederek, sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturuyoruz.

Haber bülteni

Son dakika haberlerimizi öğrenmek isterseniz ,haber bültenine üye olunuz.

Bize Ulaşın!

1Kişisel bilgi
2Şirket Bilgisi
3Adres
4Message