Estratègia de sostenibilitat

estrategia de sostenibilidad Estratègia
de sostenibilitat
|

A Agromillora estem compromesos amb la Societat i el Planeta per continuar desenvolupant l’Agricultura Sostenible i Eficient del Futur

Per això, hem identificat els pilars següents per desenvolupar la nostra estratègia de Sostenibilitat

Aquests pilars es troben en línia amb el concepte de factors ESG (Environment-Social-Governance) i l’estàndard GRI-GSSB (Global Reporting Initiative – Global Sustainability Standards Board).

Agromillora també s’ha sumat el juliol del 2021 a ser soci participant del Pacte Mundial de Nacions Unides per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Hem constituït un comitè de sostenibilitat corporatiu per liderar la integració de la responsabilitat social corporativa i el desenvolupament sostenible a les nostres activitats, productes i operacions, com a estratègia fonamental de la nostra organització.

El comitè de Sostenibilitat Corporatiu està compost per responsables de l’Alta Direcció representant diferents àrees i liderat pel Corporate Sustainability Director.

 • CEO
 • CFO
 • COO
 • Corporate Sustainability Director
 • Corporate Legal Director
 • Corporate HR Director
 • Corporate Marketing & Communications Manager
 • Corporate Development Director

A més també hi poden participar com a convidats altres membres i experts del grup Agromillora.

La funció principal del comitè és liderar el desenvolupament estratègic de la sostenibilitat tant a l’organització, com a la interrelació amb el Medi Ambient, la Societat i les parts interessades.

Per desenvolupar l’estratègia de sostenibilitat, hem identificat els diferents grups d’interès rellevants per a la nostra activitat, així com les matèries fonamentals per a la nostra organització dins de cadascun d’aquests pilars estratègics.

 • Desenvolupar els principis, la cobertura i els enfocaments de gestió de cada assumpte material identificat.
 • Establir i validar els compromisos, les polítiques, els objectius i els indicadors per a cada assumpte material.
 • Assegurar que els responsables de cada aspecte de l’estratègia disposin dels recursos adequats per la consecució dels objectius determinats.
 • Realitzar un seguiment de les accions específiques de cada assumpte material identificat (Processos, programes, iniciatives, projectes…)
 • Monitoritzar i avaluar l’exercici de l’estratègia de sostenibilitat.
 • Garantir que els processos de queixa o no conformitat relacionats amb la sostenibilitat són efectius i eficaços.

Grups d’Interès

Els grups d’interès considerats han estat els següents, classificats en 2 nivells de rellevància, i sempre considerant els territoris on operem.

 • Empleats d’Agromillora
 • Alta Direcció d’Agromillora
 • Clients
 • Distribuïdors i Agents
 • Accionistes i Membres del Consell de Direcció
 • Proveïdors
 • Obtentors
 • Organitzacions i empreses del sector agro-industrial
 • Actors de la Societat/Comunitat d’on operem
 • Organitzacions governamentals
 • Organitzacions no governamentals
 • Agents dels mercats de capitals (Banca – Inversores …)
 • Universitats i centres de recerca
 • Socis en la gestió de riscos (Asseguradores, corredors de segurs, …)
 • Competència

Hem realitzat diverses enquestes i prospeccions amb els diversos grups d’interès i hem determinat la rellevància i la priorització dels assumptes materials que conformaran la nostra estratègia de sostenibilitat amb un horitzó 2030.

Anàlisis de Materialitat

Hem dut a terme una anàlisi i revisió de rellevància dels assumptes materials mitjançant una metodologia de doble materialitat valor-impacte, en què avaluem els temes de sostenibilitat que influeixen en el valor de l’empresa (d’especial rellevància per a inversors, mercats de capital i creditors) i per altra banda avaluem els impactes en l’economia, el medi ambient i les persones.

Els assumptes materials identificats per a cada pilar estratègic són els següents:

 • Canvi Climàtic – Petjada de Carboni
 • Gestió Responsable de l’Aigua
 • Economia Circular – Gestió de Residus
 • Biodiversitat i Genètica
 • Eficiència Energètica
 • Desenvolupament Professional
 • Condicions Laborals
 • Igualtat i Diversitat
 • Seguretat i Salut Laboral
 • Societat i Comunitat
 • Ètica, Compliment Legal i Drets Humans
 • Gestió de Riscos Corporatius
 • Propietat Intel·lectual
 • Aliances per la Sostenibilitat
 • Transparència en la Comunicació i el Report
 • Abastament Responsable
 • Impactes de Sostenibilitat dels productes
 • Seguretat i Salut dels clients i consumidors
 • Innovació

Dels 4 pilars estratègics determinats per Agromillora, hem plasmat els resultats de l’avaluació al següent mapa de materialitat:

materiality assessment

Pel que fa als assumptes materials, n’estem determinant la cobertura (ubicació i implicació als impactes identificats) així com els diferents enfocaments de gestió de cada tema material, determinant polítiques, compromisos, objectius i metes, responsables, recursos, accions específiques i exercici, etc…

D’aquesta manera estem construint la nostra estratègia de sostenibilitat cobrint aspectes fonamentals i grups d’interès rellevant segons GRI.

Butlletí

Si vols estar a el dia de les últimes notícies i novetats, pots apuntar-te al nostre butlletí.

Contacta'ns!

1Informació Personal
2Informació de l'empresa
3Adreça
4Comentari