Objectius de Desenvolupament Sostenible

El nostre propòsit

Som socis del Pacte Mundial de les Nacions Unides per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament

Sostenible

A Agromillora estem compromesos amb l'agenda 2030 a través de la nostra contribució de manera específica a 10 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides |

Promoure pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

Promoure l’accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics.

Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris.

Aprovar i enfortir polítiques corporatives per promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones a tots els nivells.

Millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació, implementant bones pràctiques pel que fa a abocaments, emissió de productes químics i materials perillosos, reciclatge, reutilització i tractament d’aigües.

Promoure l’ús eficient dels recursos hídrics i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i l’abastiment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat d’aigua a les nostres operacions i als nostres clients.

Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua.

Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.

Augmentar considerablement la proporció d’energia renovable.

Impulsar l’eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de combustibles fòssils.

Promoure la inversió en infraestructura energètica moderna i sostenible, especialment als països en desenvolupament.

Assolir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació.

Promoure polítiques corporatives orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació de llocs de treball decents, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació.

Impulsar el desenvolupament d’ocupació plena i productiva, i la feina decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per feina d’igual valor.

Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i sense riscos per a tots els treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particular les dones migrants i les persones amb feines precàries.

Modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, utilitzant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals.

Fomentar la innovació i la capacitat tecnològica i el nombre de persones que treballen en investigació i desenvolupament.

Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la recerca i la innovació als països en desenvolupament.

Augmentar significativament l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions.

Aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

Reduir el malbaratament d’aliments i reduir les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita.

Aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida, i reduir significativament el seu alliberament a l’atmosfera, l’aigua i el sòl per tal de minimitzar-ne els efectes adversos en la salut humana i el medi ambient.

Reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Adoptar pràctiques sostenibles i incorporar informació sobre la sostenibilitat al nostre cicle de presentació d’informes.

Promoure informació i coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la natura entre els nostres empleats i els grups d’interès.

Incorporar mesures relatives al canvi climàtic a les estratègies i polítiques corporatives.

Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels efectes…

Vetllar per la conservació, restabliment i ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça.

Els nostres desenvolupaments ajuden a lluitar contra la desertificació, els sòls degradats i ajuden a rehabilitar les terres.

Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que derivin de la utilització dels recursos genètics i promoure l’accés adequat a aquests recursos.

Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables.

Augmentar aliances amb els principals grups d’interès en pro del desenvolupament sostenible, intercanviant coneixements, especialització, tecnologia…

Butlletí

Si vols estar a el dia de les últimes notícies i novetats, pots apuntar-te al nostre butlletí.

Contacta'ns!

1Informació Personal
2Informació de l'empresa
3Adreça
4Comentari