Geneva 41

TEKRAR DİKİME UYGUN YENİ NESİL ELMA ANAÇLARI

Cornell Üniversitesi ve ABD Tarım Bakanlığı -Tarımsal Araştırma Merkezi (USDA-ARS) ortaklığının Elma Anacı Yetiştirme ve Değerlendirme Programıyla geliştirilen yeni anaçları arasında yer alan G.41, en çok gelecek vadeden anaçlardan biridir. Kökeni, ana özellikleri ve verimiyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

 

Kökeni ve özellikleri

 • Köken: Cornell Üniversitesi Bitki Genetik Kaynakları Birimi (New York, ABD).
 • Bitki ıslahçı hakları koruma kanununa göre 20/12/2018 tarihinde Türkiye de kayıt altına alınmıştır.
 • Büyüme Gücü (Vigor): M.9 Pajam®2’ye benzer.
 • Hasat: Yüksek verim ve çok erkenci, çok üretken.
 • Ürün verimi: M.9’a kıyasla %15-25 daha yüksektir.
 • Direnç/ Dayanıklılık: 
  • Ateş Yanıklığı ( Erwinia amylovora)
  • Kök boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.)
  • Elma pamuklu biti (Eriosoma Lanigerum)
  • Tekrar Dikim hastalıkları (Apple Replant Disease)
 • Soğuğa karşı: Dayanıklı.
 • Aşı uyuşması : Bazı çeşitlerle kırılgan aşı birleşimi görülür.

 

Büyüme Gücü

Bazı M9 klonlarına ve geleneksel anaçlara kıyasla aşılı ağaçların büyüme gücü Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil  1 : Cornell Üniversitesi Bitki Genetik Kaynakları Birimi, Cenevre ve USDA Tarımsal Araştırma Birimi’nden (New York-ABD) gelen farklı anaçlar dahil olmak üzere geleneksel ve yeni anaçların ağaç boyu. Kaynak: G. Fazio. Personal.com, 1. A. St. Michele (İtalya) , Eylül 2018

geneva 41

Üretim Performansı

ABD ve Avrupa’dan, bu durum özelinde EUFRIN’den gelen farklı raporlarda, “Brookfield Gala” ve “Golden Reinders®” çeşitleriyle aşılanmış “G” serisi anaçlardan, özellikle G.41 ve G.11’in iyi bir performans gösterdiği ortaya konmuştur. Farklı anaçlara aşılanmış 6 yıllık ‘Brookfıeld® Gala’ ağaçlarının G.11 ve G.41’de en iyi sonuçlara karşılık gelen yıllık ve kümülatif verimleri, referans anaçlara kıyasla Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2: Şubat 2009’da EFA IRTA-Mas Bedia’da (Girona-İspanya) yeniden dikim yapılmış bir arazide dikili farklı anaçlara aşılanan yedi yıllık ‘Brookfield® Gala’ elma ağaçları üzerindeki yıllık ve toplam kümülatif verim üzerindeki etkisi. (Carbo et al., 2015)

G.41 ve G.11 tekrar dikim koşullarında test edildiğinde verimi Şekil 3’te gösterildiği gibi referans anaçtan daha üstündü. Her iki durumda da meyve büyüklüğü anaçtan etkilenmemiştir ancak I.Sınıf meyve rengi (>%90 meyve rengi), M9 Pajam®2 ile karşılaştırıldığında, sırasıyla % 28 ve 26 oranında artmıştır. Ayrıca her iki testte de ürün verimi kıyaslandığında M9’ a eşit veya daha yüksek olduğu, büyüme gücünün ise G 41 de daha yüksek olduğu görülmüştür.

Şekil 3: Anaç bitkinin, Şubat 2008’de EFA IRTA-Mas Bedia’da (Girona-İspanya) yeniden ağaçlandırılmış bir arazide dikili farklı anaçlara aşılanan yedi yıllık ‘Brookfield® Gala’ elma ağaçları üzerindeki yıllık ve kümülatif verim üzerindeki etkisi. (Carbo et al., 2015)

 

KAYNAKLAR: CarbO, J; Iglesias, 1.; Avila, G.; Bonany, J,; Alins, G., 2015.Que nos aportanlos nuevos portainjertos de manzano?. IRTA- XX Jornada Fruticola, Mollerussa, 22 Ekim 2015, s. 41-53.
BİZE ULAŞIN

1Kişisel bilgi
2Şirket Bilgisi
3Adres
4Message

Bize Ulaşın!

1Kişisel bilgi
2Şirket Bilgisi
3Adres
4Message