SIK DİKİM ZEYTİN

SIK DİKİM ZEYTİN

SIK DİKİM zeytin modeli, Agromillora’nın 30 yılı aşkın süredir yetiştiricilerin geleneksel ürünlerdeki sorunlarını çözme çabasıyla yürüttüğü devrim niteliğinde yeni bir tarım modelidir. Sistemimiz müşterilerimiz için çok daha karlı ve verimli ürünlere dönüşmektedir.

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

SIK DİKİM ZEYTİN

• SIK DİKİM modeline uygun Smarttree® fidanlar

• Bodur türlerin klonal çoğaltılması.

• Erken verime başlayan çeşitler.

• Dikim düzeni (3-4 x 1-1,5 m). SIK DIKIM yoğunluğu (+160 bitki/da).

Yönlendirme: Kuzey-Güney yönlendirme ile gölgelendirme olmadan aralık genişliği azaltılabilir.

• Sıra üzeri hasat makinası ile hasat.

Tamamen mekanize budama.

AVANTAJLARI

SIK DİKİM Zeytin Fidanları

Birim alan başına daha yüksek verimlilik.

Maliyet ve işgücünü azaltmak amacıyla dikim anından itibaren tamamen mekanize.

Erken üretime başlama, yatırımların hızlı amortizasyonu.

Daha az tarımsal çalışma ve iş gücü, giderek artan maliyetleri azaltma.

Tamamen makinalı hasat: Sıra üzeri hasat makineleri kullanılarak hızı ve verimi arttırın.

Yüksek kalitede elde edilen 100% natürel sızma zeytin yağı .

SIK DİKİM İLE UYUMLU ZEYTİN ÇEŞİTLERİ

SIK DİKİM Zeytin fidanları

SIK DIKIM amaçlarını elde edebilmenin kilit anahtarlarından biri de doğru türün seçilmesidir. 
Zeytincilik sektörünün sıkı taleplerine aynı derecede karşılık veren ve farklı tarım-iklim ve ürün koşullarına uyacak şekilde, sistem ile uyumlu altı çeşidimiz var.

ÇEŞİTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIK DIKIM Zeytin fidanları

Soğuğa dayanıklılık

Yaprak lekesi hastalığına dayanıklılık

Verimlilik endeksi

Sürme gücü skalası

Olgunlaşma zamanı

SIK DIKIM ZEYTİN ÖZELLİKLERİ

SIK DIKIM Zeytin fidanları

Dikim Modeli

SIK DIKIM modelinde yaygın olarak kullanılan dikim mesafesi sıra arası 3-4 m ve sıra üzeri 1-1,5 m arasında değişmektedir.Bu dikim mesafelerinde hektarda 1600 üzerinde fidan dikilmektedir. Seçilen tarım arazisinin olduğu bölge de iklim koşullarının uygun olması seçilen çeşitlerin başarısı için önemlidir.

Üretim

Üretime başlama çok hızlıdır. Dikimin üçüncü yılında verim 3-4 t/ha’dır. Farklı zeytin yetiştirme alanlarında uzun yıllar boyunca edinilen deneyimlerin sonucunda sürekli verim değeri 8 ila 12 t/ha arasındadır. Sıcak bölgelerdeki dikim alanlarında ve uygun ürün yönetimi ile verim 16 t/ha’a kadar çıkarılabilir.

Maliyet verimliliği 

En yaygın görülen dikim düzeni an itibariyle sıra aralığında 3-4 m ve ağaçlar arasında 1-1,5 m’dir. Bu da 1600 fidan/ha üzerinde sıklıkta dikim yapılması anlamına gelir. Söz konusu alanın tarımsal-iklim özelliklerine ve seçilen türe uygun dikim düzeninin seçilmesi, dikimin başarılı olabilmesi için çok önemlidir.

Ürün kalitesi

SIK Dikim (SDS) sistemiyle kurulan zeytin plantasyonlarında gerçekleşen mekanik hasat, meyvelerin uygun olgunlaşma koşullarında, minimum hasarla toplanabilmesini ve yağ üretimi için yağhaneye hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlar. Bu faktörler, olağanüstü organoleptik özelliklere sahip ekstra sızma zeytinyağı (% 100 sızma zeytinyağı) elde etmek için çok önemlidir.

Smarttree®SIK Dikim (SDS) sistemi ile oluşturulan zeytinliklerde 30 yıllık çalışma deneyimimiz, bu tarlaların nasıl yönetildiğini ve makineli budama sistemlerinin daha iyi nasıl uygulanabileceğini geliştirmemize yardımcı oldu.
En önemli gelişme SHD sistemi için tasarlanan devrim niteliğindeki Smarttree® bitki sistemi ile birlikte geldi.
Smarttree® bitkileri, yeni SIK Dikim yapılacak bahçeler için ideal çözümdür, çünkü dikimden itibaren artarak büyüyen işlerin tam olarak mekanik bir şekilde yapılmasına olanak sağlar. Bu da maliyetleri düşürür, mümkün olan en kısa süreden itibaren devamlı koruma sağlar, hektar başına yağ üretimini arttırır ve SIK DIKIM (SDS) zeytinliklerin verimliliğini ve karlılığını arttırır.
Bu format sayesinde, projenin kendine özgü iklim koşullarına göre, her mevsimde zeytin fidanı dikimi yapılabilmektedir. Don tehlikesi olan bölgelerde kışın ve çok sıcak bölgelerde yaz mevsiminde dikim yapmaktan kaçınılabilir.

Know more about Smarttree >

SMARTTREE ÖZELLIKLERI

SIK DIKIM zeytin

• Merkezi lider sisteminden farklı olarak, dikim anından itibaren toplam mekanizasyon ile önemli işçilik tasarrufu sağlanmaktadır.

• Fidanlar maksimum genetik ve sağlık kalitesine sahiptir.

• Fidanlıkta üretim süresi daha kısadır.

• Fidan, 60 cm yüksekliğinde, 50 cm’den itibaren çok sayıda dallı ve bambu çubuk ile teslim edilir.

• Güçlü kök sistemi ve torf karışımı içinde geliştirilmiştir.

• Bu fidanlar, dikimden sonra dip dallanmasını önleyen ve herbisitlerin kullanımında koruyucu görev yapan plastik bir koruyucu ile donatılmıştır.

• Nakliye ve dikim kolaylığı sağlar.

• Üretim sürecinin etkinliği üst düzeydedir.

Makineli Dikim. SIK Dikim (SDS) sisteminde makineli dikim oldukça verimli ve teknik bir işlemdir. Dikimden önce, toprak hazırlanır (% 20’yi aşmayan bir eğimde uygulanabilmektedir), çeşitler seçilir ve sıraların dikim deseni / sıraların yönü dizayn edilir. Şu anda, plastik bir koruyucuyu ve bambu çubuk içeren Smarttree® fidanları  ile günde 6.000 bitkiyi aşan dikim verimliliği sunmaktadır.

Mekanize budama. Budama kesinlikle zeytinliklerde ve diğer meyve ağaçlarında anahtar işlerden biridir. SIK Dikim (SDS) sistemi budama işlemlerinin mekanik şekilde yapılmasına olanak sağlar ve işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Devrim niteliğindeki Smarttree® fidan formatını kullanarak, budama tamamen mekanizasyonla yönetilebilir ve böylece mahsul karlılığını önemli ölçüde arttırılır. Budamanın amacı, zeytin ağacını sürekli verimde tutmak, doğru odun/yaprak oranını sağlamak ve hasat makinesi için ideal boyutta tutmaktır.

Mekanik hasat. % 100 makineli hasat. Üzüm toplamak için kullanılan aynı tipteki sıra üzeri hasat makineleri kullanılır. Bu sistem, hem meyveye hem de ağaçlara zarar vermeyecek şekilde ve ürünün % 98′ inin hasat edilmesini sağlar. Hasat verimliliği 1,5-2 saat/hektar’a ulaşabilir. Bu hasat şekli, meyvelerin potansiyel bozulma ve yağda olası istenmeyen tatların oluşmaması için yağ sıkım tesisine oldukça hızlı ve uygun bir olgunlaşma durumunda ulaşmasını sağlar.

Çit oluşumu. Merkezi eksen (tek lider) düzenine sahip geleneksel SIK dikim sistemi (SDS), Agromillora’nın yeni Smarttree® fidanları ile serbest bitki formatının yerini almasıyla geçmişte kaldı. Bu yeni sistem; dikim, çit oluşturma ve budama ile ilgili işlerin tümünün mekanizasyonuna izin vererek, büyük bir maliyet azalmasını sağlar.

SMARTTREE® DIKIM SISTEMININ AVANTAJLARı

SIK DIKIM zeytin

Direk ve telli sistem olmadığından, ilk yatırım maliyetinin diğer sisteme göre daha düşük olması </ b>.

Formlandırma (şekil budaması) sürecinde bağlama gerekli olmadığından işçilik gerekliliğinin azaltılması.

Verime erken başlama:Yalnızca tepe alma işlemi gerçekleşir. Smarttree® fidanlarda ilk gelişim gösteren dalları asla kesilmez.

Apikal tomurcuğa zarar verebilecek böcek ve saldırıların daha az olması.

ANDALUSİYA BÖLGESI'NDEKI İLK BAHÇELER (2000) MEVCUT BAHÇELER (2015)
Çeşit Arbequina Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Sikitita, Oliana
DİKİM FORMU 3*1.35, 4*2, 5*3 3.5*1.35 / 3.5*1
DİKİM FORMU Merkezi Lider Smarttree sistemi (Serbest Form))
DESTEK SİSTEMİ Tel-Direkli Sistem ( 2.2 m destek çubuk + Direk + Teller) 70-80cm boyunda Tek Destek Çubuk (Bambu vb.)
UYGULAMA MALİYETİ + -
BUDAMA Zeytin ağaçlarının verimliliği için kısmen elle yapılan form budaması Tamamen mekanize budama (form verme ve ürün budaması)
HASAT SÜRESİ 2-2,30 h/Ha 1,5-2 h/Ha
GEREKLİ PERSONEL + -
ORTALAMA VERİM >12.000 Kg
PLANTASYON SÜRESİ ? >18
ORGANİK SDS ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ ? +
SULAMASIZ SDS ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ ? +

SIK DIKIM (SDS) ZEYTIN’IN GELIŞIMI.

SIK DIKIM zeytin

SıK DIKIM ZEYTIN YETIŞTIRICILIĞINDEKI YENI GÖREVLER

SIK DIKIM zeytin

Biz Agromillora olarak, SIK DIKIM sistemi ile zeytin yetiştiriciliğinde 30 yılı aşkın bir deneyime sahibiz ve zeytin sektöründeki yetiştiriciler ve profesyonellerin bunlardan yararlanabilmesi için çözümlerimizi ve gelişmeleri olabildiğince hızlı yaymaya devam ediyoruz. Bu deneyimin bir sonucu olarak, gelecekte SIK DIKIM zeytin yetiştiriciliğinde üstesinden gelinmesi gereken yeni zorlukları önceden tahmin edip anlayabiliyoruz.

Haber bülteni

Son dakika haberlerimizi öğrenmek isterseniz ,haber bültenine üye olunuz.

Bize Ulaşın!

1Kişisel bilgi
2Şirket Bilgisi
3Adres
4Message