SIK DİKİM Badem

SIK DİKİM Badem

Agromillora’nın zeytinliklerde SIK dikim yaklaşımındaki başarısı, bu sistemi diğer türlere de uygulamak için teşvik edici oldu. Bu yaklaşım ve ARGE departmanımız tarafından yeni geliştirilen yeni anaçlarda genetik iyileştirme programı sonucunda farklı türleri SIK dikime uyarlamak için tasarlanan Rootpac 20 bodurlandırma anaçları elde edildi.

Böylece 2010 yılından beri geleneksel sistemlerin sorunlarına çözüm getirebilmek için SIK dikim badem bahçelerinin dikimini arttırmaya başladık. Güncel olarak dünyanın farklı yerlerinde 2500 ha üzerinde SIK dikim badem bahçesi var: İspanya, Portekiz, İtalya, ABD, Fas, Tunus, Şili ve Türkiye.

SIK dikim fidanlar hakkında en yeni haberleri al > 

SIK DİKİM SİSTEM ÖZELLİKLERİ

SIK DİKİM Badem

Smarttree fidan ile SIK DİKİM.

Rootpac 20 invitro klon anacı.

• Farklı çeşitler ile yüksek uyumluluk.

Dikim aralıkları (3–3,5 x 1–1,2 m). SIK dikimde fidan yoğunluğu (+2.000 bitki/ha).

Kuzey güney dikimi ile gölgeleme olmadan sıra arası genişliği azaltılabilir.

• Sıra üzeri hasat makinesi ile hasat.

Tamamen makinalı budama. 

TEMEL FAKTÖRLER 

SIK DİKİME UYGUN BODUR BADEM FİDANLARI

Smarttree Fidan modeli özellikle sık dikim bahçe modeline uygun olarak tasarlanmıştır.

Genetik materyal. Düşük sürme gücüne sahip bir anacın seçilmesi plantasyonun başarılı olması için hayati önem taşır. ARGE departmanı tarafından yürütülen genetik iyileştirme programının tasarladığı ve erik hibriti için kullanılan Rootpac 20 anacı (P. besseyi x P. cerasifera) düşük sürme gücü sunarak, hektar başına mahsulü artıran ve ürün yönetimine yardımcı olan, yüksek değerli bir tarımsal alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Rootpac 20 bodur anacı GF–677 ya da Nemaguard gibi (anaçlara göre) %60 daha düşük sürme gücü gösterir.

• Meyve tutumunu, ışığın girmesi ve dağılmasını maksimum seviyeye çıkarmak ve mümkün olan en kısa sürede birden fazla dalda sürekli yeşermeyi sağlamak için üst bitki tabakasının uygun seviyede tutulması ve ürün yönetimin sağlanmasına izin verir.

Dikim aralığı 3-3,5 x 1-1,2 m (+2000 bitki/ha). Çit sistemine gereksinim yok her fidana bir destek çubuğu yeterli. 

Her bölgenin özelliklerine uyumlu, hastalıklara dayanıklı ve baharda donma riski varsa geç çiçeklenen kendine verimli türler olmalıdır.

AVANTAJLARI

SIK DİKİM Badem Fidanları

Maliyet ve işgücünü azaltmak amacıyla dikim anından itibaren tamamen mekanize.

Tamamen mekanize hasat:Üstten hasat makineleri kullanılarak hızda ve verimlilikte artış.

Erken üretime başlama (3. yıl), yatırımların hızlı amortizasyonu.

Daha az tarımsal çalışma, iş gücünde önemli tasarruf (maliyeti giderek azaltır).

•Daha yüksek ürün kalitesi ve yüksek hasat kalitesi (doğru olgunlaşma evresi, toprağa temas olmadığından meyve minimum zarar görür, dolayısıyla kontaminasyon ve meyvenin oksidasyonu önlenir).

Ürün karlılığı ve sürdürülebilirliğinde artış. Girdi miktarı ve toprak bakımı daha azdır, hasat sırasında tozlanma olmaz ve su, gübre ve bitki sağlığı ürünlerinin kullanım verimliliğini artırır.

Geleneksel sistemlerde mümkün olmayan, çok derin olmayan topraklarda badem fidanı dikilmesine izin verir.

Smarttree fidan formatı özellikle SIK dikim sistemi için tasarlanmıştır.  Smarttreefidanları yeni sık dikim badem için ideal çözümdür. Bahçe, ürün bakımı ve ürün işleme masraflarında kayda değer azalma sağlar.

Müşterilerimize sunduğumuz Rootpac 20 bodur anacı farklı çeşitlerin aşılanmasına izin verdiği için  SIK dikim badem projelerinin gerçekleşmesi için en ideal kaynaktır.

Smarttree hakkında daha fazla bilgi edinin >

SMARTTREE ÖZELLİKLERİ

SIK DİKİM Badem Fidanları

Merkez eksenli dizilimin aksine dikim anından itibaren tamamen mekanize işlem işgücünden kayda değer oranda tasarruf yapılması anlamına gelir.

Maksimum genetik ve sağlık kalitesi.

Hastalık riskini azaltmak için kontrollü ve aseptik ortamda aşılama.

Daha kısa fidan üretim süresi.

• 50 cm’den itibaren dallanmış 60 cm boyunda fidan.

• Özel yetiştirme ortamında geliştirilmiş güçlü kök sistemi.

İstenmeyen dip sürgünlerini engelleyen ve dikim sırasında yabancı ot ilaçlarından korunmasını sağlayan plastik koruyucu ile tedarik edilen fidan.

Kolay taşıma ve ekim.

SIK DİKİME ADAPTE EDİLMİŞ BADEM FİDAN ÇEŞİTLERİ

SIK DİKİM Badem

İlk dikim anından itibaren doğru çeşitlerin seçilmesi, üretim kapasitesini ve ürünlerin satışını büyük ölçüde belirler.

Geç ya da ekstra geç çiçeklenen, düşük-orta sürme ve iyi dallanma oranına sahip, meyve dalları geliştirmeye meyilli, kendine verimli çeşitlerin bu dikim için en uygun çeşitler olduğu ortaya konulmuştur.

Penta®

Sürme gücü: orta
Dallanma:
yüksek
Çiçeklenme dönemi:
ekstra geç
Kendine verimli

Soleta®

Sürme gücü: orta 
Dallanma:
orta
Çiçeklenme dönemi:
geç, Guara’dan 3 gün önce
Kendine verimli

Isabelona®

Sürme gücü: orta
Dallanma:
orta
Çiçeklenme dönemi:
geç, Guara’dan 3 gün önce
Kendinde verimli

Makako

Sürme gücü: yüksek 
Dallanma:
orta
Çiçeklenme dönemi:
ekstra geç
Kendine verimli

Avijor

Sürme gücü: orta
Dallanma:
orta
Çiçeklenme dönemi:
geç
Kendine verimli

Guara®

Sürme gücü: orta
Dallanma:
düşük
Çiçeklenme dönemi:
geç
Kendine verimli

Vialfas®

Sürme gücü: orta
Dallanma:
orta
Çiçeklenme dönemi:
ekstra geç
Kendine verimli

ÇİÇEKLENME

SIK DİKİM Badem Fidanı

SIK DİKİM Badem Fidanı

OLGUNLAŞMA 

SIK DİKİM Badem Ağacı

SIK DİKİM Badem Ağacı

Haber bülteni

Son dakika haberlerimizi öğrenmek isterseniz ,haber bültenine üye olunuz.

Bize Ulaşın!

1Kişisel bilgi
2Şirket Bilgisi
3Adres
4Message